Producenci
Regulamin

Warunki korzystania z serwisu internetowego MIKO Salon Jeździecki


REGULAMIN


I. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Właścicielem serwisu internetowego www.salonmiko.pl jest firma MIKO Equestri Zboińska Sp. k., z siedzibą w Warszawie ul. Kazubów 6/14; NIP: 522-316-84-66

 2. Sprzedaż detaliczna, produktów oferowanych przez MIKO Equestri Zboińska Sp. k., świadczona jest poprzez sklep internetowy pod adresem www.salonmiko.pl, zgodnie z niniejszym regulaminem.

 3. Oferta ważna jest tylko na terenie Polski.

 4. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej www.salonmiko.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC, lecz są zaproszeniem do składania ofert.

 5. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu.

 6. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.salonmiko.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta lub importera oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty i dopuszczenia.

 7. Ceny produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceną wiążącą jest cena, obowiązująca w chwili złożenia zamówienia produktu dostępnego w ofercie.

 8. Cena podana przy każdym produkcie jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych lub aktualizacji oferty.

 9. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania sprzedaży promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

 10. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba produktów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych ta formą sprzedaży.

 11. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienie w przypadku gdy Kupujący przed dokonaniem zamówienia dwukrotnie nie odebrał zakupionego produktu, bądź nie można się z Kupującym skontaktować celem potwierdzenia adresu dostawy lub z inny przyczyn niezależnych od Sprzedającego nie można zrealizować dostawy zamówionego produktu.

 12. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT

 

 

II. TRANSAKCJA

 1. Zamówienia produktów, dostępnych w ofercie, mogą być składane przez całą dobę, zarówno przez osoby zarejestrowane (posiadające konto w sklepie internetowym www.salonmiko.pl ) jak i osoby nie zarejestrowane, przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej. 

 2. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki.

 3. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

 4. Po potwierdzeniu elektronicznym wysyłanym przez system sklepu internetowego zamówienie zostaje potwierdzone przez Sprzedającego e-mailem z załączonym dokumentem potwierdzającym stan magazynowy oraz termin realizacji zamówienia.

 5. Jeżeli świadczenie nie będzie mogło być spełnione, z powodu niedostępności produktów, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Kupującego oraz zwróci całą wpłaconą przez niego kwotę. Za zgodą Kupującego możliwe będzie spełnienie świadczenia w innym uzgodnionym przez strony terminie lub spełnienie świadczenia zastępczego.III. PŁATNOŚĆ

 1. Zapłata należności może być dokonana w następujący sposób:

 • Przelew na konto bankowe Sprzedającego - wpłacając pieniądze bezpośrednio na konto PKO BP 27 1020 1185 0000 4402 0292 3753.

 • płatność poprzez system eCARD:

kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

ePrzelewy - Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium - Płatności Internetowe.

ePłatności - Deutsche Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Crédit Agricole, Raiffaisen Bank Polska S.A.

 1. Za moment dokonania płatności uważa się moment uznania konta Sprzedającego.

 2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu produktów powiększoną o koszty dostawy zamówienia w ciągu 7 dni od otrzymania emailem od Sprzedającego potwierdzenia złożenia zamówienia z załączonym dokumentem potwierdzającym stan magazynowy oraz termin realizacji zamówienia, w przeciwnym razie Sprzedający zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

 

IV. DOSTAWA

 1. Zamówienia realizowane są w dni robocze (od poniedziałku do piątku) po dokonania płatności przez Kupującego.

 2. Zakupione produkty dostarczane są na wskazany adres i mogą być zrealizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Sklep internetowy www.salonmiko.pl zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego. Zmiana taka będzie uzgodniona z Kupującym.

 3. Koszt przesyłki oraz czas realizacji zamówienia podany jest w zakładce „czas realizacji zamówienia”, należy doliczyć do niego czas dostawy.

 4. Sklep internetowy www.salonmiko.pl dołoży wszelkich starań, aby dostawa zamówionego produktu nastąpiła w czasie podanym w zakładce „czas realizacji zamówienia” w sklepie internetowym. Zastrzegamy możliwość dłuższej realizacji zamówień z przyczyn od nas niezależnych. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w podanym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez obsługę sklepu internetowego www.salonmiko.pl .Maksymalny czas potwierdzenia zamówienia/dostawy wynosi 24 godziny w dni robocze lub w ciągu pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym od pracy.

 5. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 31 marca 2000 r. nr 22, poz. 271), zamówiony produkt dotrze do Kupującego najpóźniej w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia.

 6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba produktu, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 7. W momencie otrzymania produktu Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory produkt staje się jego własnością.

 

V. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Kupujący, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia wydania produktu.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać przed upływem 10 dni od wydania produktu na adres.: Salon Jeździecki MIKO, ul. Kazubów  6 lok. 14, 01-466 Warszawa. Nabywca rezygnując z zakupu odsyła produkt na własny koszt załączając kopię oświadczenia o odstąpieniu oraz oryginał zakupu towaru (fakturę VAT). Zwracany w takim trybie produkt zostanie przyjęty, jeżeli znajduje się w stanie niezmienionym, nie nosi śladów używania i zostanie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany produkt, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Umowa uważana jest wtedy za niezawartą. Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego, a Kupujący po otrzymaniu faktury korygującej jest zobowiązany do podpisania kopii i odesłania jej na adres Salon Jeździecki MIKO, ul. Kazubów 6 lok.14, 01-466 Warszawa. Koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi. Jeżeli dostarczony przez Kupującego produkt jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki i odeśle ją na koszt Kupującego.

 3. Odbierając przesyłkę Kupujący zobowiązany jest sprawdzić jej stan i zawartość. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka posiada ubytki lub uszkodzenia, zwłaszcza gdy opakowanie nosi ślady otwarcia lub uszkodzenia wskazującego na możliwość uszkodzenia jej zawartości, należy w obecności przewoźnika/operatora sporządzić protokół szkody (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier) , zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany produkt/przesyłkę, należy wraz z dokumentem sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden produkt należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. W momencie gdy produkt znajdzie się ponownie w magazynie Salon Jeździecki MIKO, ul. Kazubów 6 lok.14, 01-466 Warszawa, zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego.

 4. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, a niezgodność ta istniała w chwili wydania produktu, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy. Reklamację z opisem niezgodności należy przesyłać na adres: Salon Jeździecki MIKO, ul. Kazubów 6 lok.14, 01-466 Warszawa lub na adres e-mail: sklep@salonmiko.pl. Wraz z reklamacją na adres Sprzedawcy należy odesłać produkt z dowodem zakupu (fakturą). Reklamację rozpatrywane są niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od ich otrzymania. W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupującemu zwracane są koszty dostarczenia produktu. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, nabywca ma prawo odstąpić od umowy.

 5. Sprzedający zwraca pieniądze za nadpłaty, zwroty towarów i reklamacje przelewem na wskazany przez Kupującego w zamówieniu rachunek bankowy lub zwrot na kartę lub przekazem pocztowym na adres domowy najpóźniej w ciągu 14 dni od przyjęcia produktu przez Sprzedającego z powrotem do magazynu pod warunkiem, że dostarczony przez Kupującego produkt jest kompletny i nie zawiera śladów użytkowania.

 6. Towary z promocji sezonowych, wyprzedaży, wykonywane oraz sprowadzane na specjalne zamówienia Klienta, nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

 7. W przypadku jeśli płatność wykonano kartą, zwrot będzie na kartę.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.salonmiko.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Salon Jeździecki MIKO, ul. Kazubów 6 lok. 14, 01-466 Warszawa danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ).

 3. Dobrowolnie udostępnione przez klientów dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem należytej staranności, w zakresie oraz w celu niezbędnym do zawarcia oraz wykonania umowy (realizacji zamówienia), w celach rozliczeniowych a także w przypadkach dopuszczonych na podstawie odrębnych ustaw lub umowy oraz, za zgodą użytkowników, w celach informacyjnych i marketingowych. Osobie, która udostępniła swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usuwania.

 4. Baza klientów Salon Jeździecki MIKO, ul. Kazubów 6 lok.14, 01-466 Warszawa zarejestrowana jest w rejestrze zbiorów danych osobowych GIODO

 5. Informacje w formie Newslettera mogą być wysyłane tylko i wyłącznie do osób wyrażających na to zgodę podczas rejestracji lub tych, które same dodały swój adres do listy mailingowej. W każdym momencie istnieje możliwość samodzielnego usunięcia adresu z tej listy.

 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa w szczególności; ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r ( Dz.U. 2002.144.1204 z późniejszymi zmianami), ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r (Dz.U.2000.22.271 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 z późniejszymi zmianami).

 7. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.salonmiko.pl oznacza pełną akceptację postanowień niniejszego regulaminu. Sklep internetowy www.salonmiko.pl zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu.

 8. Zgodnie z Art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Klient zobowiązany jest do nie umieszczania w witrynie sklepu www.salonmiko.pl treści o charakterze bezprawnym.

 9. Niniejszy regulamin jest również dostępny w wersji pisemnej pod adresem: Salon Jeździecki MIKO, ul. Kazubów 6 lok.14, 01-466 Warszawa.

 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa w szczególności; ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r ( Dz.U. 2002.144.1204 z późniejszymi zmianami), ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r (Dz.U.2000.22.271 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 z późniejszymi zmianami).

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl